fbpx
 1. Leef is een professioneel en gezellig sport- & ontspanningscentrum. Wij verwachten van onze klanten dat ook zij zich zodanig gedragen.
 2. Het trainen in ons centrum voor sport & ontspanning is geheel op eigen risico.
 3. Leef stelt zich niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing of beschadiging van uw eigendommen.
 4. Inschrijving geschied behoudens toestemming van de directie.
 5. De contributie moet per periode van vier weken tijdig zijn voldaan, anders word de toegang geweigerd.
 6. Bij contributieachterstand van meerdere perioden wordt de vordering in handen gegeven aan een incassobureau.
 7. Beëindiging van het lidmaatschap kan alleen bij de receptie van ons centrum voor sport & ontspanning of per aangetekende post (NIET PER E-MAIL). Bij beëindiging van het lidmaatschap moet u rekening houden met een opzegtermijn van een maand.
 8. Bij toegang in de sportzaal is een handdoek verplicht.
 9. Toestellen moeten schoon worden achtergelaten.
 10. U dient gewichten, dumpels en andere benodigdheden na gebruik weer op te ruimen.
 11. Bij gebruik van sauna is een handdoek verplicht. Voor de saunagang dient u zich eerst te douchen en af te drogen.
 12. Er wordt van de spor(s)ter verwacht dat hij of zei de juiste kleding en schoeisel draagt. Slippers worden dan hier ook niet toegestaan.
 13. Mobiele telefoons, en petten mogen niet in de sportzaal worden meegenomen en/of worden gedragen.
 14. Wij verwachten van u dat er de Nederlandse taal wordt gesproken.
 15. De directie en medewerkers van Leef hebben het recht u de toegang te weigeren indien u een van de bovengenoemde regels overschrijdt.

Tijdens periodes van Corona-maatregelen zijn sauna en douches gesloten.